Stacks Image 47
Stacks Image 53
SVERIGE MÖTER ITALIEN

"Polpette" betyder köttbullar på italienska. Vad kan vara bättre än traditionella svenska köttbullar eller det välkända italienska spaghetti & meatballs?

Vår meny erbjuder klassiska rätter från båda länder så väl som fusion rätter som kombinerar det bästa av det svenska och italienska köket till er förtjusning.

SWEDEN MEETS ITALY

"Polpette" means meatballs in Italian. What could be better than traditional Swedish meatballs orthe famous Italian spaghetti & meatballs?  

Our menu offers classics from both countries as well as fusion dishes, combining the best of the Swedish & Italian kitchens to your delight.Drottninggatan 6, 111 51 Stockholm 

Öppet alla dagar kl. 11.00 - 23.00
Tel: 08 - 20 97 24 info@polpette.se

Stacks Image 120